Essenza
Landschap

Rust
Eenvoud
Stilte

Spiegeling van jezelf in jezelf.